Obóz dochodzeniowy – zgłoszenia

Regulamin

1. Turniej odbędzie się 03.12.2023 na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21

2. Organizator – Fundacja Akademia Siatkówki Projekt Warszawa zapewnia opiekę medyczną oraz obsadę sędziowską.

3. Celem turnieju jest popularyzacja sportu i dobra zabawa.

4. Turniej przeznaczony jest dla drużyn składających się z 4-5 dzieci z roczników 2009 i młodszych. Każdy z uczestników może wystąpić tylko w jednej drużynie.

5. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stornie Projektu Warszawa

6. Ilość drużyn jest ograniczona.

7. Szczegółowe zasady rozgrywki zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem turnieju.

8. Organizator przewiduje nagrody.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału uczestnikom niezgłoszonym do turnieju.

10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych innym uczestnikom, personelowi turnieju oraz za uszkodzenie mienia.

11. Udział w turnieju jest bezpłatny.

12. Na teren turnieju nie wolno wnosić napojów alkoholowych i przedmiotów niebezpiecznych. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wprowadzać zwierząt.

13. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń wydawanych przez organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestników z terenu turnieju ze względu na niestosowanie się do wskazówek i poleceń organizatora lub ze względu na zachowanie powodujące zagrożenie dla innych uczestników

15. Wizerunek osób przebywających na terenie turnieju może zostać utrwalony przez organizatora na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te pozostają do dyspozycji organizatora i mogą być wykorzystane w ramach działań promocyjnych.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.