Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie “Najbardziej Siatkarska Plaża w Mieście!”

Zadanie “Najbardziej Siatkarska Plaża w Mieście!” zostało zrealizowane w ramach programu „Sport dla Wszystkich” (II nabór), finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 czerwca 2023 roku, została przyznana kwota w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na zadanie pn.: Najbardziej Siatkarska Plaża w Mieście!