Konkurs na klubową maskotkę VERVY Warszawa ORLEN Paliwa

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa będzie miała nową maskotkę. Jaka ona będzie? Rozstrzygnie o tym konkurs, w którym udział może wziąć każdy z Was! Nagrodą jest 1500 zł.

Maskotka ma stać się wizytówką klubu. Może funkcjonować zarówno jako grafika w wersji drukowanej oraz online, jako zabawka – maskotka oraz jako przebranie/strój. Maskotka będzie wykorzystywana do promocji produktów, wydarzeń oraz samej drużyny. Maskotka ma kojarzyć się z warszawskością, sportem i walecznością. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu graficznego w technice dowolnej – minimum 2 rzuty z każdej strony. Preferowany rodzaj pliku: pdf o maksymalnej wielkości 10 MB.

Konkurs ma charakter otwarty i każdy może w nim wziąć udział. Autor może nadesłać maksymalnie dwa projekty graficzne. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.

Projekty maskotki należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@vervawarszawa.pl w terminie do 17 sierpnia 2020 roku do godziny 12.00.

Regulamin konkursu:
https://vervawarszawa.pl/vwop/wp-content/uploads/2020/08/reg_verva_maskotka.pdf.