Rekrutacja do Akademii Siatkówki Projektu Warszawa

TERMINY TRENINGÓW:

Poniedziałek, środa, piątek, godz. 16:30 – 18:00 (XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej – ul. Popiełuszki 5)

Wtorek, godz. 16:30 – 18:00 (Białołęcki Ośrodek Sportu – ul. Strumykowa 21)

Rozpoczęła się rekrutacja do międzynarodowej Akademii Siatkówki, której celem jest odkrycie siatkarskich talentów, które mogą stanowić o przyszłości seniorskiej drużyny Projektu Warszawa. Oferta skierowana jest do chłopców urodzonych w latach 2009-2011 z Polski, Ukrainy i innych krajów. Akademia zapewni możliwości treningów na każdym poziomie umiejętności, a szkolenie prowadzone będzie pod okiem doświadczonego trenera, byłego zawodnika stołecznego klubu Pawła Mikołajczaka. Pierwsze zajęcia odbędą się 20 września o godz. 16.30 w hali Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21. Udział w treningach jest bezpłatny.

Zgłoszenia chłopców w wieku od 11 do 13 lat, którzy pragną pójść w ślady obecnie grających w Projekcie Warszawa mistrzów świata – Piotra Nowakowskiego, Artura Szalpuka, Damiana Wojtaszka i Andrzeja Wrony – przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową.

Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i wiek uczestnika należy przesyłać do 19 września 2022 r. na adres: kontakt@akademia.projektwarszawa.waw.pl

 Bardzo się cieszę, że akademia siatkówki klubu mającego w swoim składzie tylu mistrzów świata rozpoczyna swoją działalność właśnie u nas. Białołęka to najszybciej rozwijająca się dzielnica Warszawy, z największym przyrostem liczby młodych mieszkańców. Ważny jest też międzynarodowy aspekt akademii, a w białołęckich szkołach rozpoczęło właśnie naukę ponad tysiąc dzieci z Ukrainy, które poprzez sport najlepiej zintegrują się z polskimi rówieśnikami powiedział burmistrz dzielnicy Białołęka Grzegorz Kuca.

Oprócz Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 zajęcia w ramach Akademii Siatkówki Projektu Warszawa przeprowadzane będą także w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Popiełuszki 5. Pierwsze zajęcia zaplanowano tu na 21 września na godz. 16.30. Treningi w „Sempołowskiej” odbywać się będą trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.30-18.00.

Na pierwsze zajęcia zapraszamy razem z rodzicem lub opiekunem. Należy też zabrać własny strój sportowy i odpowiednie obuwie na halę. Podczas spotkania organizacyjnego przed pierwszymi zajęciami rodzice i opiekunowie poproszeni zostaną o podpisanie formularzy i zgód wymaganych do wzięcia udziału w treningach.

Pytania dotyczące szczegółów organizacji treningów prosimy kierować do trenera na adres: p.mikolajczak@akademia.projektwarszawa.waw.pl

Akademią zarządza Fundacja Projektu Warszawa, a jej Partnerem jest sieć specjalistycznych sklepów rowerowo-narciarskich SKI TEAM.

Poniżej również komunikat ws. Akademii Siatkówki Projektu Warszawa po ukraińsku i angielsku.

Набір до Академії волейболу Проєкту Варшава

 Розпочався набір до міжнародної Академії волейболу, метою якої є відкриття волейбольних талантів, які можуть визначити майбутнє старшої команди Проєкт Варшава (Projektu Warszawa). Пропозиція адресована до хлопців з Польщі, України та інших країн 2009-2011 років народження. Академія надасть можливість тренуватися на всіх рівнях вмінь, а тренування проходитимуть під наглядом досвідченого тренера, колишнього гравця варшавського клубу Павла Міколайчака. Перші заняття відбудуться 20 вересня о 16.30 в залі спортивного комплексу району Бялоленка на вул. Струмикова 21 (Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21). Участь у тренуваннях безкоштовна.

 Заявки від хлопців віком від 11 до 13 років, що бажають піти стопами чемпіонів світу, які зараз грають у Проєкті Варшава – Пьотра Новаковського, Артура Шальпука, Даміана Войташка та Анджея Врони – прийматимуться лише електронною поштою.

Заявку із зазначенням імені, прізвища та віку учасника необхідно надіслати до 19 вересня 2022 року на електронну адресу: kontakt@akademia.projektwarszawa.waw.pl

 Я дуже радий, що саме тут починає свою діяльність волейбольна академія клубу, де є стільки чемпіонів світу. Бялоленка є районом Варшави, який розвивається найшвидше, де підростає найбільша кількість молодих мешканців. Міжнародний аспект академії також важливий, а в школах Бялоленки нещодавно розпочали навчання понад тисяча дітей з України і саме через спорт вони зможуть найкраще знайти спільну мову з польськими ровесниками, – сказав Гжегож Куца , мер району Бялоленка.

Окрім спортивного комплексу району Бялоленка на вул. Strumykowa 21, заняття в рамках Академії волейболу Проєкту Варшава будуть також проводитись у 16-й загальноосвітній школі ім. Стефанії Семполовської на вул. Попєлушкі 5 (XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Popiełuszki 5). Перші заняття тут заплановані на 21 вересня о 16.30. Тренування в «Sempołowskiej» проходитимуть тричі на тиждень – у понеділок, середу та п’ятницю з 16.30 до 18.00.

Запрошуємо на перші заняття в супроводі одного з батьків або опікуном. Також до спортивного залу варто взяти власний спортивний одяг та відповідне взуття. Під час організаційних зборів перед першим заняттям батькам та опікунам буде запропоновано підписати форми та згоди, необхідні для участі в тренуваннях.

З питаннями щодо деталей організації тренувань звертайтеся до тренера за адресою: p.mikolajczak@akademia.projektwarszawa.waw.pl

Академією керує Фонд Проекту Варшава (Fundacja Projektu Warszawa), а її партнером є мережа спеціалізованих магазинів велосипедів та лиж SKI TEAM.

RECRUITMENT FOR PROJEKT WARSZAWA VOLLEYBALL ACADEMY

Recruitment for the international Projekt Warszawa Volleyball Academy has begun, the aim of which is to discover volleyball talents who can become the future faces of the senior team of Projekt Warszawa. The offer is addressed to boys from Poland, Ukraine and other countries born between 2009 and 2011. The academy will provide training opportunities at every skill level, trainings will be conducted under the supervision of an experienced coach, former professional player of the club – Paweł Mikołajczak. The first classes will take place on 20 September 2022 at 16:30 at Białołęka Sports Centre (Białołęcki Ośrodek Sportu) at Strumykowa 21. Participation in the trainings is free of charge.

Applications for boys aged 11 to 13 who wish to follow in the footsteps of the world champions currently playing for Projekt Warszawa like Piotr Nowakowski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek and Andrzej Wrona, will be accepted by email only.

Applications including the name and age of the participant should be sent by 19 September 2022 to: kontakt@akademia.projektwarszawa.waw.pl

I am very pleased that the volleyball academy of a club that has so many world champions in the team is starting its activities here in Białołęka. It’s the fastest growing district in Warsaw, with the largest increase in the number of young residents. The international aspect of the academy is also important, as more than a thousand children from Ukraine have just started attending schools in Białołęka, for whom sport will be the best way to integrate with their Polish colleagues – said Mayor of Białołęka district Grzegorz Kuca.

Apart from classes held in Białołęka Sports Centre (Białołęcki Ośrodek Sportu), Projekt Warszawa Volleyball Academy trainings will also be held at the 16th Stefania Sempołowska High School (XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej) at Popiełuszki 5. The first classes are scheduled for 21 September 2022 at 16:30. Trainings at “Sempołowska” will be held three times a week – on Mondays, Wednesdays and Fridays from 16:30 to 18:00.

You are welcome to join your first classes with a parent or a guardian. You only need to bring your own sports outfit and suitable indoor footwear. During the organisational meeting before the first classes, parents and guardians will be asked to sign the forms and consents required to take part in the trainings.

In case of any questions regarding the details of the training sessions, please contact our coach at: p.mikolajczak@akademia.projektwarszawa.waw.pl

The Academy is managed by the Projekt Warszawa Foundation (Fundacja Projektu Warszawa) and its Partner SKI TEAM, the chain of specialist bicycle and ski equipment shops.